ماه: اسفند ۱۴۰۱

برگزاری نشست توجیهی-تبلیغی عهدواره چله مهدویت رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی و معاون فرهنگی – دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرستان قدس

نشست توجیهی -تبلیغی عهدواره چله مهدویت ۶ اسفند با موضوع “هنرهای جدید” در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرستان قدس برگزار…