تاکنون ۱۲ نماد در سال جاری عرضه اولیه شده اند. بازدهی نماد‌های عرضه اولیه شده امسال تاکنون از زمان عرضه چگونه بوده است؟ کدام نماد بازدهی بهتری داشته است؟

 

 

 

به گزارش نبض بورس، بازارسرمایه شرایط چندان مساعدی را ندارد و بیشتر نماد‌ها در اصلاح قیمتی قرار گرفته اند و این اصلاحات قیمتی به نماد‌های عرضه اولیه شده در سال جاری نیز رسیده است. در سال جاری ۱۳ نماد عرضه اولیه شدند. عرضه اولیه‌ها همسو با روند نزولی بازار کم کم از ارج و قرب افتاده اند و معاملات عرضه اولیه‌های ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که تعدادی از آن‌ها نسبت به قیمت عرضه شده افت قیمت را تجربه کرده اند و برخی از این نماد‌ها بازدهی مناسبی نداشته اند. بازدهی نماد‌های عرضه اولیه شده از زمان عرضه چقدر بوده است؟

شرکت انتقال داده‌های آسیاتک

آسیاتک و بازدهی ۲۴۶ درصدی

عرضه‌های اولیه بازار سرمایه در سال جاری، با عرضه شرکت انتقال داده‌های آسیاتک کلید خورد که ۷ اردیبهشت ماه سهمیه ۴۰۰ سهمی هر فرد حقیقی و حقوقی (تخصیص ۱۹۶ سهم به هر کد معاملاتی) با قیمت کشف شده ۶۶۶ ریال عرضه شد و در این عرضه اولیه، یک میلیون ۵۸۰ هزار و ۱۳۲ نفر موفق به خرید شدند.

این نماد امروز با قیمت ۲۳۰۲۰ ریال ریال ریال معامله شد و تا به امروز بازدهی ۲۴۶ درصدی داشته است.

شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان

حگهر و بازدهی ۴۰ درصدی
نماد بعدی شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان عرضه اولیه شد که ۲۰ اردیبهشت ماه با حداکثر سهمیه ۴۴.۴۰۰.۰۰۰ سهم به سرمایه گذاران واجد شرایط با قیمت کشف شده ۵،۹۴۳ ریال عرضه شد و در این عرضه اولیه،۱۲۸ صندوق متقاضی و  ۲۶ صندوق موفق به خرید شدند.
این نماد تا امروز با قیمت ۸۳۱۰ ریال معامله شد و تا به امروز بازدهی ۴۰ درصدی داشته است.

شرکت فروسیلیسیم خمین

فروسیل و بازدهی منفی ۵ درصدی
شرکت فروسیلیسیم خمین نماد بعدی عرضه شده بود که ۲۱ اردیبهشت ماه با حداکثر سهمیه  ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ میلیون برگ سهم به سرمایه گذاران واجد شرایط  با قیمت کشف شده ۲۴۲۴۷ ریال عرضه شد و در این عرضه اولیه، ۱۳۵ صندوق متقاضی و  ۱۹ صندوق موفق به خرید شدند.

این نماد امروز با قیمت ۲۲۸۵۰ ریال ریال معامله شد و تا به امروز بازدهی منفی ۵ درصدی داشته است.

شرکت داروسازی دانا

ددانا و بازدهی منفی ۱۴ درصدی

شرکت داروسازی دانا نماد بعدی عرضه شده بود که ۲۶ اردیبهشت ماه با سهمیه ۲۰۰ سهمی هر فرد حقیقی و حقوقی (تخصیص ۷۲ سهم به هر کد معاملاتی) با قیمت کشف شده ۲۷۸۸۷ ریال عرضه شد و در این عرضه اولیه، یک میلیون و ۶۶۱ هزار و ۶۰۷ نفر موفق به خرید شدند.

این نماد امروز با قیمت ۲۴۲۵ ریال معامله شد و تا به امروز بازدهی منفی ۱۴ درصدی داشته است.

شرکت سیمان آبیک

سآبیک و بازدهی منفی ۷ درصدی

شرکت سیمان آبیک نماد بعدی عرضه شده بود که ۲۸ اردیبهشت ماه با حداکثر سهمیه ۳۰۰ سهمی هر فرد حقیقی و حقوقی (تخصیص ۱۹۵ سهم به هر کد معاملاتی)  با قیمت کشف شده ۱۲۲۵۰ ریال عرضه شد و در این عرضه اولیه یک میلیون و ۹۵۸ هزار و ۵۸۸ نفر مشارکت داشتند.
این نماد امروز با قیمت ۱۱۳۳۰ ریال معامله شد و تا به امروز بازدهی منفی ۷ درصدی داشته است.

شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان

فغدیر و بازدهی منفی ۱۰ درصدی

نماد بعدی شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان عرضه اولیه شد که ۴ خردادماه با حداکثر سهمیه  ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم به سرمایه گذاران واجد شرایط با قیمت کشف شده ۱۸۵۷۲ ریال عرضه شد و در این عرضه اولیه، ۱۶۰ صندوق متقاضی و  ۵۶ صندوق موفق به خرید شدند.
این نماد امروز با قیمت ۱۶۷۱۰ ریال ریال معامله شد و تا به امروز بازدهی منفی ۱۰ درصدی داشته است.

شرکت فرانسوز یزد

کایزد و بازدهی منفی ۱۴ درصدی

نماد بعدی شرکت فرانسوز یزد عرضه اولیه شد که ۱۱ خردادماه با حداکثر سهمیه  ۳۴.۳۰۰.۰۰۰ سهم به صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله و مشترک با قیمت کشف شده ۱۴۶۹۵ ریال عرضه شد و در این عرضه اولیه، ۱۴۱ صندوق متقاضی و  ۱۹ صندوق موفق به خرید شدند
این نماد امروز با قیمت۱۲۹۷۰ ریال ریال معامله شد و تا به امروز بازدهی منفی ۱۴ درصدی داشته است.

شرکت تپسی

نماد تپسی از زمان عرضه متوقف است.

نماد بعدی شرکت تپسی عرضه اولیه شد که ۲۴ خردادماه با حداکثر سهمیه  ۱٫۱۷۰٫۵۲۸٫۸۰۰ سهم به صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله و مشترک با قیمت کشف شده ۹۳۸۰ ریال عرضه شد و در این عرضه اولیه، ۴۷ صندوق موفق به خرید شدند.

شرکت فولاد شاهرود

نماد فرود از زمان عرضه متوقف است.

نماد بعدی شرکت فولاد شاهرود عرضه اولیه شد که ۱۴ خردادماه با حداکثر سهمیه ۲٫۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم به صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله و مشترک با قیمت کشف شده ۵۴۰۰ ریال عرضه شد و در این عرضه اولیه، ۸۹ صندوق متقاضی و  ۴۴ صندوق موفق به خرید شدند.

 

شرکت صنایع گلدیران

گلدیرا و بازدهی صفر درصدی

نماد بعدی شرکت صنایع گلدیران عرضه اولیه شد که ۱۴ شهریورماه با حداکثر سهمیه  ۲۲۸.۰۰۰.۰۰۰ سهم به سرمایه گذاران واجد شرایط با قیمت کشف شده ۶۴۳۶ ریال عرضه شد و در این عرضه اولیه، ۹۳ صندوق متقاضی و  ۴۴ صندوق موفق به خرید شدند.

این نماد امروز با قیمت ۶۴۳۶ ریال معامله شد و تا به امروز بازدهی ۰ درصدی داشته است.

شرکت پخش رازی

درازی و بازدهی منفی ۴.۷ درصدی

نماد بعدی شرکت پخش رازی عرضه اولیه شد که ۱۵ شهریورماه با حداکثر سهمیه  ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم به سرمایه گذاران واجد شرایط با قیمت کشف شده ۱۸۲۰۵ ریال عرضه شد و در این عرضه اولیه،۸۰ صندوق متقاضی و  ۴۱ صندوق موفق به خرید شدند

این نماد امروز با قیمت ۱۷۳۴۰ ریال معامله شد و تا به امروز بازدهی منفی ۴.۷ درصدی داشته است.

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی

وطوبی و بازدهی منفی ۹ درصدی 
نماد بعدی شرکت سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی عرضه اولیه شد که ۱۲ مهر ماه با حداکثر سهمیه  قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی ۲۹ میلیون سهم به سرمایه گذاران واجد شرایط با قیمت کشف شده ۱۸۵۰ ریال عرضه شد و در این عرضه اولیه،۱۲۸ صندوق متقاضی و  ۲۶ صندوق موفق به خرید شدند.
این نماد تا امروز با قیمت ۱۶۸۰ ریال معامله شد و تا به امروز بازدهی منفی ۹ درصدی داشته است.

برچسب‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *